postmedia novitÓ ––– ––– –– – ––– postmedia catalogo


groys

Esperienza e realtÓ
Gian Maria Tosatti


groys

Stefan Sagmeister
Stefan Sagmeister


groys

Cloaca
Roberto Costantino

  

 

groys

Surfing con Satoshi
Domenico Quaranta


groys

Editoria e controcultura
Federica Boragina

postmedia

The Anthroponaut's Wordbook
Karin Fink

 

groys

Per fare un tavolo
AA.VV.


groys

Dressing Up Spaces
Pamela Bianchi

groys

Postindustria
Giorgio Bena


 

groys

Arte Americana dal 1945
David Joselit


 


groys

Fotografia e femminismo
Cristina Casero


groys

Performance come metodologia
Jacopo Miliani     
 
altri titoli   catalogo