postmedia novitÓ ––– ––– –– – ––– postmedia catalogo


groys

Marcel Duchamp
Calvin Tomkins

euro 14,90

 


groys

Passaggi
Rosalind Krauss

euro 24,00

groys

Gerhard Richter
Benjamin H. D. Buchloh

euro 21,00 

 

groys

Le ragioni del gruppo
Lucilla Meloni

euro 26,00


groys

Lightfossil
Beatrice Seligardi

euro 16,90


groys

Documentario interattivo
Lucilla Calogero

euro 19,00 

 

groys

Media, New Media, Postmedia
eBook

euro 9,99

 


groys

Un luogo dopo l'altro
Miwon Kwon

euro 24,00

groys

La forma video
Milo Adami

euro 24,00

     
 
altri titoli   catalogo