postmedia novitÓ ––– ––– ––– ––– postmedia catalogo


groys

Necessario è solo il superfluo
Stefania Gaudiosi

euro 9,90

groys Adrian Paci
Adam Budak

euro 26,00
groys

Arte, ambiente, ecologia
Gaia Bindi

euro 19,00


 

 

groys

Tate Modern
Valentina Rossi

euro 14,90

groys Francesca Alinovi
M. Bergamini e V. Santi

euro 29,00
groys

Arte, ambiente, paesaggio
Pietro Valle

euro 19,00


 


 

 

groys Cindy Sherman
AA.VV.

euro 24,00
groys Enzo Mari
Alessio Fransoni

euro 19,00
groys Become a Curator
AA.VV.

euro 21,00
     
 
altri titoli   catalogo