postmedia novitÓ ––– ––– –– – ––– postmedia catalogo


groys

Elina Chauvet
Francesca Guerisoli

euro 12,00

groys Stato di grazia
Laura Cionci

euro 21,00
groys

Il libro delle immagini
Bianco-Valente

euro 16,90


 

 

groys

Un luogo dopo l'altro
Miwon Kwon

euro 24,00

groys Necessario è solo il superfluo
Stefania Gaudiosi

euro 9,90
groys

Isa Genzken
Anna Rosellini

euro 12,00


 


 

 

groys Photobook
Silvia Bordini

euro 16,90
groys Bad New Days
Hal Foster

euro 19,00
groys Enzo Mari
Alessio Fransoni

euro 19,00
     
 
altri titoli   catalogo