postmedia novitÓ ––– ––– ––– ––– postmedia catalogo


groys

Franco Angeli e Tano Festa
Elisa Francesconi

euro 19,00

groys Infrasottile
Elio Grazioli

euro 19,00
groys

La Tartaruga
Ilaria Bernardi

euro 16,90


 

 

groys

Progettare oggi il mondo di...
John Thackara

euro 16,90

groys Il complesso arte-architettura
Hal Foster

euro 26,00
groys

Arte e antropologia
Sara Fontana

euro 21,00


 


 

 

groys Quaderno di Lampedusa
Marisa Albanese

euro 21,00
groys Fallimento
Teresa Macrì

euro 16,90
groys Duchamp Meets Turing
Gabriela Galati

euro 19,00
     
 
altri titoli   catalogo