postmedia novitÓ ––– ––– –– – ––– postmedia catalogo


groys

Cloaca
Roberto Costantino


groys

Stefan Sagmeister
Stefan Sagmeister


groys

Editoria e controcultura
Federica Boragina

  

 

groys

Surfing con Satoshi
Domenico Quaranta


groys

Dressing Up Spaces
Pamela Bianchi

postmedia

The Anthroponaut's Wordbook
Karin Fink

 

groys

Per fare un tavolo
AA.VV.


groys

Postindustria
Giorgio Bena

groys

Fotografia e femminismo
Cristina Casero

 

groys

Arte Americana dal 1945
David Joselit


 


groys

Performance come metodologia
Jacopo Miliani


groys

Digital Networks
G. Buoncompagni     
 
altri titoli   catalogo